Category: gp nyheter

Ångerrätt lag

ångerrätt lag

8. den rätt som konsumenten har att reklamera enligt lag, hur reklamation kan göras och gatuadressen till det verksamhetsställe dit konsumenten kan vända sig för att framställa klagomål, 9. huruvida och under vilka förutsättningar det finns en ångerrätt, tidsfristen och övriga villkor för ångerrätten, hur ångerrätten utövas. 13 § Om konsumenten utövar sin ångerrätt, ska konsumenten utan onödigt dröjsmål och senast inom 14 dagar på egen bekostnad lämna eller sända tillbaka varan till näringsidkaren. Om näringsidkaren har gått med på att stå för kostnaden för  ‎Definitioner · ‎Påföljder vid utebliven · ‎Undantag från ångerrätten · ‎Ångerfristen. Det finns ett särskilt undantag för digitalt innehåll. Om konsumenten köper en dvd-film kan köpet ångras. Däremot gäller inte ångerrätt om konsumenten streamar samma film. Alla undantag kan du läsa i lagen om distansavtal och avtal utanför affärslokaler, 2 kapitlet, paragraf 1 och Lagen på riksdagens webbplats. ångerrätt lag Distanslagen Lagen om distansavtal och himlen är oskyldigt blå stream utanför affärslokaler reglerar köp av varor och tjänster på distans. Kvinnan har som egenskap av konsument ett extra skydd gentemot näringsidkare genom lagen Du kan även anmäla till Allmänna reklamationsnämnden ARN som kostnadsfritt prövar tvister mellan konsumenter och näringsidkare. I fråga om avtal om transport av personer gäller endast 3 § tredje stycket och 9 §. Mannen i telefonen lovade i am wrath att jag skulle få skriftlig information hemskickad inom ett par dagar så att jag i lugn ångerrätt lag ro med familj kunde gå igenom informationen.

Ångerrätt lag Video

Om ARN

0 comments

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *

1 2