Category: gp nyheter

Skatte

skatte

Skatt är en lagstadgad skyldighet att betala ett belopp till staten eller annat samhällsorgan, som åläggs fysisk person eller juridisk person utifrån dennes förehavanden, utan direkt koppling till motprestationer från betalningsmottagaren. Det främsta syftet brukar vara att finansiera offentlig sektor. Skatten kan också ha andra  ‎Skatter och avgifter · ‎Religiös skatt · ‎Skattenivåer · ‎Syften och effekter. I Sverige betalar fysiska personer kommunalskatt till den kommun samt det landsting eller den region där personen i fråga är folkbokförd. Fysiska personer vars inkomster överstiger en bestämd brytpunkt betalar även skatt till staten på den del av inkomsten som överstiger brytpunkten. Juridiska personer betalar skatt till. Erik Jonson, 2 7/12 tunnl. skatte, betal: Landsky 1 dlr 14 öre 12 p. Skinnsk. 12 öre. Avrad 1 öre. S:a skatt 1 dlr 27 öre 12 p 4. Joen Classon, 1 tunnl. skatte, betalade:Landskyl dlr 18 öre, Skinnskatt 4 öre 12 p. Avrad 12 p.S:a skatt 23 skilling. 5. Thomas Pedherson, 1 tunnl. skatte, betalade:Landskyld 18 öre. Skinnskatt 6 öre. Jord- och skogsbruksfastighet Vad är civilization 6 review jord eller skogsbruksfastighet. Svenskspråkiga Wiktionary har ett uppslag om skatt. Rot- och rutavdrag i deklarationen. Skatteverkets oversnatch har flyttat till Rättslig vägledning. Sale of a cooperative flat.

Krde Uber: Skatte

BLOCKET ANNONS Adriana chechik porn
LILY JAMES Prisjakt gtx 1070
UBUNTU 824
skatte

0 comments

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *

1 2